سلام دنیا!

به نام خدا با علیرضا از دوم راهنمایی دوست بودم. اون سال اکثر بچه‌ها رفته بودن اردو مشهد و کلاس‌های مدرسه عملا تعطیل بودن. »