یلدای گندم

به نام خدا دیشب (برای کسانی که بعدا می خوانند، پنج شنبه 2 دی 1395) یک مهمانی کوچک یا به قول خودمان دورهمی یلداگانه داشتیم. همه »

نقطه

به نام خدا خب! با این گزاره شروع می کنم که من مهارت زیادی در پراکنده نویسی و نوع شدیدتر آن یعنی بی ربط نوشتن، دارم. »